top of page
DIT VINDT EVA A7S00135.jpg

Als een idee goed is, moet het ook worden uitgevoerd.

 

Vanuit die visie is Broedplaats Baggerman ontstaan. Een plek waar de daad bij het idee wordt gevoegd.

 

Wij voeren vooral ideeën uit binnen het domein van documentaire, videokunst en conceptuele kunst.

If an idea is good, it must be carried out.

 

This vision gave birth to Broedplaats Baggerman. A place where ideas are followed by deeds.

 

We mainly work out ideas in the fields of documentary, video art and conceptual art.

bottom of page